कोया (गोंडि) डिक्सनरि

इंके वेरि, रंड कोया (गोंडि) डिक्सनरिंग मंतंग। निमे इगे आनलायिनतगा सुडा वच्चो, सेलेते ताना PDF गिर डवुनलोड किया वच्चो।