sadk

dhuniyathur samdhirkun adhik ma koythurkun penk mandhanthang. thetthis koti (33,00,00,000) penk manthang injer peddholk vehanther. iv samdho penkun sati sal men ittheke dhaha-pandhra rojkun undhi sad thungseren mandhanther. iv sadkun cokote thotthal jargusiser, rithi-rivaj neking piysi thakser manther. namunathun dhuradi, ceyth-bimanang marming, baveythun-persang penk, reysi thinval, bud-bavey-pir penk, akadi, pora, novong, sarkari dhasra, penk‌na dhasra, dhivadi, sankarathri, pus penk… ithang unde velle sadk thunganther. iven barethe dhusrur, “mi koythur thetthis koti penk‌na seva kiser, iccong vele sadk thunganther. bathi bari sudhre maser sellur?” injer pusi kiser manther. vur athurkun bathal javab vehka inthi?