yona

idh kathathaga bagavanthal sitha hukumun kathri kiyvak‌ne voror yona inval bakthal dhusro nagude sonle pesiyanthor. von thanva sardhe tharle, bagavanthal bathal bahan kithor? inval vaci kisi kimt.